Sociální inovace

Od roku 2021 se intenzivně věnujeme tématu celiakie – ptáme se, čteme, zjišťujeme, zkoumáme. A právě hloubkový průzkum nám ukázal, že nejtěžší jsou začátky – zjištění, první roky s celiakií a sžívání se s novým způsobem života. Co budu dneska jíst? Můžu to či ono? Otázky bez odpovědí, frustrace, vyčlenění z kolektivu, strach, tlak…

Květen 2023

Podání projektu: Priorita OPZ+: Sociální inovace a rovné příležitosti, délka projektu: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024. Podporujeme inovace. 

Červen - srpen 2023

Nábor aktivních celiaků se zájmem o změnu, tvoření svépomocné skupiny. Hloubkové průzkumy s celiaky po celé ČR. 

Září 2023

První svépomocná skupina celiaků. Zářijové setkání nadšených lidí s cílem hýbat tématem celiakie. Svépomocná skupina se má aktivně potkávat, podporovat a sdílet po celou dobu projektu, a to do 31. 5. 2024. 

Prosinec 2023

Vánoce. Vánoční setkání bylo plné nadšení z toho, jak skupina dokáže pomáhat a být oporou ostatním, zlom v dynamice skupiny. Tvoříme přátelství a víme, že někteří potřebují více podpořit a jiní mají silnou motivaci ve spojení s osvětou. 

Leden 2024

TANDEM 3, spuštění služby TANDEM 3 a zjišťování její potřebnosti u nově diagnostikovaných celiaků. Ověřování si s novými klienty, jak služba vypadá a jak se nám daří naplnit její cíle a očekávání. 

Únor 2024

Konference pro celiaky ze svépomocné skupiny. Celodenní akce na podporu celiaků. Jak to celé probíhalo? Přečtěte si u nás na blogu. 

Květen 2024

Pozvánka ke kulatému stolu pro celiaky k závěru projektu. Akce se koná 30. 5. 2024 v Pardubicích. Více informací zde na blogu

Květen 2024

Spuštění nové osvětové aktivity směrem k restauracím s názvem GLUTEN FREE FOOD.  Užijeme si společný čas u jídla. Máte chuť se zapojit? Můžete. Nové spolupráce a partnerství. Děkujeme za důvěru.